Eric De Bie & Marie Neut, Geassocieerde notarissen te Antwerpen (Ekeren)

 

Eric De Bie & Marie Neut

Geassocieerde notarissen te Antwerpen (Ekeren)

In de context van "bemiddeling" vindt u op notaris.be nog volgende 15 artikels.

1 De meerwaarde van de notaris bij een echtscheiding
Koppels die willen scheiden kunnen dat op verschillende manieren doen. Zij kunnen een echtscheiding

2 Bemiddeling: wat als niet iedereen overeenkomt?
Op sommige belangrijke momenten in het leven, worden mensen genoodzaakt om zaken te regelen met pers

3 Echtscheidingsbemiddeling
Dit betreft bemiddeling in het kader van echtscheidingen. De (ex)partners trachten door middel van g

4 Wat is het verschil tussen deze bemiddeling en een relatiebemiddeling?
Bemiddeling waarvan hier sprake heeft niets te maken met relatiebemiddeling. Het is niet de bedoelin

5 Wat doet een bemiddelaar eigenlijk?
De bemiddelaar verbindt zich er in een bemiddeling toe: een klimaat te scheppen voor serene en

6 Wat moet ik doen in een bemiddeling?
Alle partijen in een bemiddeling moeten zich ertoe verbinden: - te zoeken naar een overeenkomst die

7 Moet de partner akkoord zijn om voor bemiddeling te kiezen?
Ja. Een bemiddeling kan enkel op vrijwillige basis. Er moet minstens de bereidheid bestaan om met el

8 Kan de partner verplicht worden om via bemiddeling te werken?
Neen. Een bemiddeling kan enkel op vrijwillige basis. Er moet minstens de bereidheid bestaan om met

9 Kan mijn notaris optreden als bemiddelaar?
Niet elke notaris is bemiddelaar. Een notaris-bemiddelaar heeft een speciale opleiding genoten en di

10 Indien mijn notaris heeft opgetreden als bemiddelaar, kan hij daarna het bereikte akkoord nog in een notariële akte gieten (vb regelingsakte bij EOT) ?
Ja. Indien alle partijen akkoord zijn dat de notaris-bemiddelaar daarna verder optreedt als notaris,

11 Mag mijn advocaat meekomen tijdens de bemiddeling
Indien u wenst dat uw advocaat aanwezig is tijdens de bemiddeling, dient dit eerst besproken te word

12 Mag ik mijn advocaat nog raadplegen tijdens een bemiddeling?
Dit is perfect mogelijk. Uw advocaat zal echter enkel kunnen optreden als uw raadgever of adviseur.

13 Wat kost een bemiddeling?
Bemiddeling is niet gratis. Een professioneel bemiddelaar zal uiteraard een vergoeding vragen voor d

14 Ik ben betrokken in een gerechtelijke procedure. Kan ik nog overstappen naar bemiddeling?
Ja dat kan. Indien iedereen akkoord is kan de procedure voorlopig stopgezet worden en kan een poging

15 Ik ben betrokken in een bemiddeling. Kan ik nog overstappen naar een gerechtelijke procedure?
Ja dat kan. Bemiddeling kan enkel verder gaan indien alle partijen er toe bereid zijn. Op elk ogenbl